1398/03/29 19:46:07

اولين نشست رسمي كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز عصر امروز چهارشنبه ٢٩ خرداد ماه در سالن اجتماعات هيات برگزار شد

اولين نشست رسمي كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز عصر امروز چهارشنبه ٢٩ خرداد ماه در سالن اجتماعات هيات برگزار شد

در اين نشست كه علاوه بر مسئولين و اعضاي كميته و دپارتمان جوانان و پايه بيك وردي رييس هيات و پيشكسوتان صاحب نظر فوتبال استان نيز حضور داشتند  حكم ابلاغ  آقايان سيد محمد حسيني ، فرهاد داداشي ، مرتضي زنجاني ، جواد پوستين دوز و مجتبي دودانگه به عنوان اعضاي كميته جوانان و پايه توسط بيك وردي اهدا گرديد.

در حاشيه اين نشست بيك وردي گفت :

از حضور شما عزيزان در اين كميته  براي كمك به فوتبال پايه كمال تشكر را دارم. قطعا با شناختي كه از شما عزيزان داريم ، انتخاب و حضور شما مي تواند به رشد فوتبال پايه استان كمك هاي زيادي كند

در نشست هاي متعددي كه با كميته جوانان فدراسيون برگزار گرديد تصميم بر اين شد تا استان البرز يكي از پايگاه هاي اصلي استعداديابي در سطح كشور باشد و انتظار ميرود با توجه به سوابق شما عزيزان برنامه هاي جامعي را در زمينه استعداديابي ارائه دهيد


از مباحث مطرح شده در اين نشست مي توان به برگزاري فستيوال مدارس فوتبال، ليگ هاي فوتبال پايه و استعداد يابي در سطح استان اشاره كرد