1398/09/13 14:28:00

اولين روز از كلاس مربيگري فوتسال سطح يك ايران به ميزباني ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج با حضور ١٥ شركت كننده برگزار و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت

اولين روز از كلاس مربيگري فوتسال سطح يك ايران به ميزباني ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج با حضور ١٥ شركت كننده برگزار و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت
لازم به توضيح مي باشد  تدريس اين كلاس را   كاظم صادقي عهده دار مي باشد