1398/07/13 10:34:00

انتخاب مربیان البرزی تیم پیشگامان فنون پارس

هادی رهبر مربی سابق باشگاههای نفت تهران ، بادران ، سرخپوشان پاکدشت به عنوان سرمربی پیشگامان فنون پارس در مرحله دوم لیگ سه منصوب شد.

همچنین با حکم محمد مشایخی محمد جبارپور و فرامرز عینی به عنوان مربیان این تیم به کادرفنی  اضافه شدند