1398/04/18 18:53:29

اعزام تیم نونهالان پدیده محمدشهر به مسابقات المپیاد کشوری غرب استان اصفهان شهر میان دشت

اعزام تیم نونهالان پدیده محمدشهر به مسابقات المپیاد کشوری غرب استان اصفهان شهر میان دشت