1397/04/17 16:23:46

اطلاعیه کمیته داوران هیات فوتبال استان البرز در خصوص شرکت در کلاس داوری درجه سه فوتبال

کمیته داوران هیات فوتبال استان البرز در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه فوتبال (خانم و آقا) زیر نظ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برگزار نماید

اطلاعیه کمیته داوران هیات فوتبال استان البرز در خصوص شرکت در کلاس داوری درجه سه فوتبال

کمیته داوران هیات فوتبال استان البرز در نظر دارد یک دوره کلاس داوری درجه سه فوتبال (خانم و آقا) زیر نظ فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برگزار نماید

متقاضیان می توانند در روز چهارشنبه 20 تیر ماه 1397 برای ثبت نام به دپارتمان داوران هیات فوتبال استان البرز واقع در مجموعه ورزشی دکتر شریعتی کرج مراجعه نمایند.

اولویت با متقاضیانی می باشد که زودتر ثبت نام نمایند.

مدارک لازم : سه قطعه عکس 4*3 ، کپی شناسنامه ، کپی دو طرف کارت ملی ، آخرین مدرک تحصیلی

لازم به توضیح می باشد که تنها گروه سنی 17 تا 27 می توانند در این کلاس شرکت نمایند.