1398/05/07 13:08:36

اسامي تيم هاي حاضر در فستيوال مدارس فوتبال استان البرز در روز دوشنبه ٧ مرداد ماه

اسامي تيم هاي حاضر در فستيوال مدارس فوتبال استان البرز در روز دوشنبه ٧ مرداد ماه
توجه فرماييد:
تيم هاي حاضر در گروه هاي يك ، دو ، سه اين فستيوال فردا دوشنبه ٧ مرداد ماه راس ساعت ٨ صبح در زمين چمن شماره يك شريعتي حضور داشته باشند
تيم هاي حاضر در گروه هاي چهار و پنج اين فستيوال فردا دوشنبه ٧ مرداد ماه راس ساعت ١٠:٣٠ صبح در زمين چمن شماره يك شريعتي حضور داشته باشند
 
تیم های پرسپولیس گوهردشت ،سنگربانان پدیده و پارسیان ساعت نیز در زمین شماره یک شریعتی حضور داشته باشند