1396/04/21 18:50:33

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال جمهوری اسلامی ایران با حضور فوتبالیست البرزی

اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال نوجوانان زیر 16 سال جمهوری اسلامی ایران از تاریخ 24 لغایت 29 تیر ماه در مجموعه غدیر تهران برگزار خواهد گردید که نام محمدرضا باقری فوتبالیست نوجوان و آینده دار البرزی نیز در لیست دعوت شدگان به این اردو قرار دارد
هیات فوتبال استان البرز برای این نوجوان آینده دار البرزی آرزوی موفقیت می نماید.