1399/10/24 13:39:57

#میثم_دستجردی به عنوان داور به همراه کمکهایش#اسماعیل_دوشا و #حسین_نوفعله و همچنین #وحید_صفری به عنوان داور چهارم از استان البرز قضاوت دیدار تیم های شهروند رامسر و شهید اورکی اسلامشهر از هفته دوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

#داوران_استان_البرز

#میثم_دستجردی به عنوان داور به همراه کمکهایش#اسماعیل_دوشا و #حسین_نوفعله و همچنین #وحید_صفری به عنوان داور چهارم از استان البرز قضاوت دیدار تیم های شهروند رامسر و شهید اورکی اسلامشهر از هفته دوم لیگ سه فوتبال کشور عهده دار خواهند بود.

این دیدار سه شنبه ۲۳ دی ماه در رامسر برگزار خواهد شد.