1399/10/24 13:41:38

#مسعود_مرادی از استان البرز ، به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، دیدار تیمهای مس کرمان و پارس جنوبی جم از هفته نهم لیگ دسته اول (جام آزادگان ) فوتبال حضور خواهد داشت.

#ناظران_و_نمایندگان_استان_البرز

دوشنبه ۲۲ دی ۹۹

#مسعود_مرادی از استان البرز ، به عنوان ناظر داوری فدراسیون فوتبال ، دیدار تیمهای مس کرمان و پارس جنوبی جم از هفته نهم لیگ دسته اول (جام آزادگان ) فوتبال حضور خواهد داشت.