1399/05/20 12:54:38

#اطلاعيه مهم كميته فوتسال هيات فوتبال استان البرر

اطلاعيه مهم كميته فوتسال هيات فوتبال استان البرر
با سلام
به اطلاع تيم هاي شركت كننده در ليگ هاي فوتسال استان البرز ميرساند ، با توجه به اعلام وضعيت قرمز در استان البرز  ، همانند ليگ هاي فوتبال تا اين لحظه هيچ تصميمي براي آغاز فصل جديد ليگ هاي فوتسال نيز اتخاذ نگرديده است
لذا شايسته است نظرات و پيشنهادات خود را تا تاريخ ٢٥ مرداد ماه به صورت كتبي به دپارتمان فوتسال هيات فوتبال استان البرز ارائه دهيد تا به اميد خدا با بهبود شرايط موجود و دستور ستاد مبارزه با كرونا ، تصميمات جديد در اين خصوص اتخاذ گردد.