1398/08/22 19:01:01

‎اردوي آماده سازي و استعداديابي تيم ملي زير بيست سال ايران با حضور كاظم صادقي مربي تيم ملي اميد و مجيد رييسي مربي واستعدادياب فوتسال استان و با شركت دويست بازيكن جوان البرزي سه شنبه ٢١ آبان ماه در سالن انقلاب اسلامي كرج برگزار شد

‎اردوي آماده سازي و استعداديابي تيم ملي زير بيست سال ايران با حضور كاظم صادقي مربي تيم ملي اميد و مجيد رييسي مربي واستعدادياب فوتسال استان و با شركت دويست بازيكن جوان البرزي سه شنبه ٢١ آبان ماه در سالن انقلاب اسلامي كرج برگزار شد