1397/06/18 20:56:03

‍ ‍ كمك هزينه تحصيلي بيش از ٢٠٠ دانش آموز توسط كانون صنفي مربيان استان البرز تصويب شد

‍ ‍  كمك هزينه تحصيلي بيش از ٢٠٠ دانش آموز توسط كانون صنفي مربيان استان البرز تصويب شد

در جلسه امروز هیات مدیره کانون صنفی مربیان فوتبال استان البرز که با حضور چند مهمان برگزار شد .طرح"مهر فوتبالی"تصویب شد.
مقرر شد با کمک حاضرین 200 هزینه کمک تحصیلی جمع آوري گردد و توسط مربیان تیم های پایه و مدارس فوتبال به دانش آموزان پرداخت شود.
همچنین مقرر گردید تا این امر پسندیده به اطلاع تمامی مربیان و اهالی فوتبال اطلاع رسانی شود تا کمک دوستان نیز جمع آوري شود تا در صورت امکان به تعداد