1399/02/30 17:12:51

‍ مصطفي سعيدي سيرايي رييس عامل اين مركز در مراسم افتتاحيه ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و خير مقدم به ميهمانان اين مراسم اظهار داشت: باعث افتخار بنده است كه به عنوان خادم در اين مركز فعاليت داشته باشم

‍ مصطفي سعيدي سيرايي رييس عامل اين مركز در مراسم افتتاحيه ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات و خير مقدم به ميهمانان اين مراسم اظهار داشت: باعث افتخار بنده است كه به عنوان خادم در اين مركز فعاليت داشته باشم

وي افزود : همواره جامعه بزرگ فوتبال البرز در انجام امور خير نقش به سزايي ايفا نموده و پيش از افتتاح مركز نيكوكاري جامعه فوتبال البرز ، هيات فوتبال ،كانون صنفي مربيان و بزرگان فوتبال فعاليت هاي انسان دوستانه زيادي را در سطح استان انجام ميدادند.

سعيدي سيرايي در پايان ضمن تشكر از طاهري رييس كميته امداد منطقه يك كرج وهمچنين دكتر مخبر مسئول كميته پزشكي هيات فوتبال استان به منظور پيگيري هاي مكرر براي تاسيس اين مركز گفت:
اميداورم همه با كمك ،همدلي و همكاري هم در ادامه اين مسير با حفظ آبروي افراد ، موفق عمل كنيم .زيرا در سنت ايراني اسلامي همواره ورزشكاران در انجام چنين امور خيري پيش قدم بوده اند و ما نيز با همين ديدگاه پيش روي خواهيم كرد تا بتوانيم باري از دوش ورزشكاران و مردم كم بضاعت استانمان برداريم

@hifot