1399/02/30 17:15:06

‍ محمدي فرد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) نيز گفت: ما به عنوان خادمان اين مجموعه وظيفه اي را بر دوش داريم زيرا مقام معظم رهبري تكليف نموده اند كه بايد توسعه كميته امداد توسعه اي مردمي باشد تا مردم ظرفيت هايشان را براي كمك رساني به هم نوع خود به كار بگيرند و به همين منظور مراكز نيكوكاري تاسيس گرديده اند.

‍ محمدي فرد مدير كل كميته امداد امام خميني (ره) نيز گفت: ما به عنوان خادمان اين مجموعه وظيفه اي را بر دوش داريم زيرا مقام معظم رهبري تكليف نموده اند كه بايد توسعه كميته امداد توسعه اي مردمي باشد تا مردم ظرفيت هايشان را براي كمك رساني به هم نوع خود به كار بگيرند و به همين منظور مراكز نيكوكاري تاسيس گرديده اند.

وي افزود: ورزش كشور ما عجين با مردم دوستي، يتيم نوازي و دست گيري از محرومين مي باشد.در تاريخ كشور ما اسطوره هايي چون پوريا ولي به عنوان اسوه و الگو بزرگمردي در ورزش حضور داشته اند و امروز نيز ورزشكاران پاكدل مي بايست ميدان دار جريان هاي فرهنگي باشند و جوانان را با ساز و كار تعالي در دست گيري و انسانيت آشنا كنند

باعث افتخار ما است كه امروز جناب آقاي بيك وردي در راس هيات فوتبال استان تقاضاي ما را لبيك گفتند و در سطح كشور اين براي اولين بار است كه يك هيات ورزشي اقدام به ايجاد مركز نيكوكاري ميكند و انشالا بتوانيم به سرعت اقدام به تاسيس مراكز ديگر در هيات هاي ورزشي نماييم

@hifot