1398/02/04 15:42:49

گل ریحان البرز علي رغم تلاش و شايستگي از صعود به لیگ برتر بازماند

گل ریحان البرز علي رغم تلاش و شايستگي از صعود به لیگ برتر بازماند

گل ریحان البرز 0
شهرداری تبریز 1

شاهین بوشهر 1
سرخپوشان پاکدشت 0

گل گهر سیرجان 1
شهرداری ماهشهر 0

باتوجه به شکست امروز شاگردان مجتبي حسيني و پیروزی شاهین و گل گهر، تیم گل ریحان البرز عملاً از صعود به لیگ برتر بازماند