1396/09/18 12:14:38

مسابقات فوتبال نونهالان زیر سیزده سال استان البرز یادبود مرحوم آیت زنگنه با حضور 38 تیم در سه لیگ برگزار گردید.

مسابقات فوتبال نونهالان زیر سیزده سال استان البرز یادبود مرحوم آیت زنگنه با حضور 38 تیم در سه لیگ برگزار گردید.
لیگ برتر زیر سیزده سال استان با حضور 12 تیم برگزار گردید که در نهایت تیم های پور البرز ، استقلال البرز و ماه سماء به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب نمودند
لیگ یک استان با حضور 10 تیم برگزار گردید که در نهایت تیم های مالک اشتر ، اتحاد آذربایجان و بهمن کرج به ترتیب رده های اول تا سوم را کسب نمودند
درلیگ  زیر گروه 16 تیم در 2 گروه 8 تیمه حضور داشتند و از گروه اول تیم های امین البرز و پیام آزادی و در گروه دوم تیم های شاهین مهر و فجر آریا به لیگ یک صعود کردند