1396/05/04 13:34:31

کلاس مربیگری دروازبانی سطح یک آسیا

کلاس مربیگری دروازبانی سطح یک آسیا
مدرس آقای فراشی
شروع دوره از تاريخ ٩٦/٥/٣ لغايت ٩٦/٥/٧
خانم مژگان آذرگشب از البرز در اين دوره حضور دارند