1398/05/05 19:51:43

کاظم کرامتی مربی البرزي پیشین تيم هاي آلومينيوم سازی اراک ، خیبر خرم آباد و شهرداری بندرعباس با قراردادی یک ساله به عنوان مربي دروازبان هاي تيم سرخپوشان پاکدشت انتخاب شد

کاظم کرامتی مربی البرزي پیشین تيم هاي آلومينيوم سازی اراک ، خیبر خرم آباد و شهرداری بندرعباس با قراردادی یک ساله به عنوان مربي دروازبان هاي تيم سرخپوشان پاکدشت انتخاب شد