1396/05/21 13:27:40

چهارمین فستیوال مدارس فوتبال استان البرز در تاریخ 19 و 20 مرداد ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز این فستیوال به مدت دو روز و برای رده ای 9 و 10 سال شهرستان کرج توسط دپارتمان جوانان و پایه هیات فوتبال استان البرز در مجموعه ورزشی 22 بهمن ولد آباد به میزبانی پور البرز برگزار گردید.

چهارمین فستیوال مدارس فوتبال استان البرز در تاریخ 19 و 20 مرداد ماه برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز این فستیوال به مدت دو روز و برای رده ای 9 و 10 سال شهرستان کرج توسط دپارتمان جوانان و پایه هیات فوتبال استان البرز در مجموعه ورزشی 22 بهمن ولد آباد به میزبانی پور البرز برگزار گردید.

لازم به ذکر است هدف از برگزاری این فستیوال ،شناسایی و انتخاب نفرات برتر فوتبال استان توسط استعداد یابان برای حضور در فستیوال استانی وکشوری که تابستان امسال برگزار مس شود می باشد.

منبع: روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز