1397/11/17 18:18:28

گل ریحان البرز یک – نود ارومیه صفر
چهارمین برد پیاپی با استفاده از هوش و قدرت
گل: یاسر فیضی دقیقه 37

گل ریحان البرز یک – نود ارومیه صفر
چهارمین برد پیاپی با استفاده از هوش و قدرت
گل: یاسر فیضی دقیقه 37
کارت زرد: مهدی نیایشی پور (گل ریحان البرز) یامین فلاح و  فرشاد اسدی (نود ارومیه)
نیمه دوم با حملات سریع گل ریحان البرز آغاز شد. میزبان که مورد حمایت کامل تماشاگرانش قرار داشت، خیمه سنگینی روی دروازه حریف داشت و تا دقایقی اجازه نمی داد بازیکنان نود ارومیه از یک سوم دفاعی خود خارج شوند. فاز دوم تاکتیکی تیم نیز، استفاده از ضدحملات بود تا قدرت خط دفاعی گل ریحان نیز به نمایش گذاشته شد. تعویض های مجتبی حسینی باعث شد تیم سرخپوش کرجی با قدرت و سرعت بیشتری به طراحی حمله بپردازند و فشار زیادی روی خط دفاعی نود بیاورند. تیم مهمان در اکثر دقایق به دنبال دور کردن توپ با ضربات یکپارچه از محوطه جریمه خود بود و فوتبال بی هدف را در دستور کار خود داشت.
در دقایق پایانی، ستاره های جوان گل ریحان البرز که دوندگی و تلاش قابل تحسینی داشتند، با هدایت مجتبی حسینی موفق شدند ضمن حفظ نتیجه برتری، چند فرصت دیگر نیز برای خود بسازند. در یک نگاه، گل ریحان بازی خوب و هوشمندانه ای داشت و با شایستگی، چهارمین برد خود را جشن گرفت.