1398/05/21 12:52:41

چهارمين نشست كارگروه برگزاري المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران و پسران كل كشور به ميزباني استان البرز عصر امروز در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان البرز برگزار شد

چهارمين نشست كارگروه برگزاري المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران و پسران كل كشور به ميزباني استان البرز عصر امروز در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان البرز برگزار شد