1398/12/12 11:15:08

پیرو اطلاعیه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال؛
هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ یک رسما لغو شد

پیرو اطلاعیه سازمان لیگ فدراسیون فوتبال؛
هفته بیست و هفتم رقابت های لیگ یک رسما لغو شد