1399/12/13 16:34:42

پیروزی پر گل ستارگان سیمرغ در آبیک

لیگ دسته سه فوتبال کشور | هفته دهم

پیروزی پر گل ستارگان سیمرغ در آبیک

 ستارگان سیمرغ البرز 3
سفیر آبیک 0

گل های البرز :مجتبی احمدی ، سعید اسماعیلی ،علی عظیمی
@hifot