1397/07/28 18:32:26

پیام ریاست هیات فوتبال استان البرز به مناسبت هفته تربیت بدنی

 ریاست هیات فوتبال استان البرز در پیامی هفته تربیت بدنی را تبریک گفت
متن این پیام به شرح زیر است:

بدون تردید ورزش و تربیت بدنی از موضوعات با اهمیت هر جامعه به شمار می آید و توجه و تلاش برای توسعه آن در میان همه اقشار جامعه، به دلیل آثار سودمندی که از این کار به دست می آید با ارزش است و هدف اصلی آن، تربیت جوانان است.
روز تربیت بدنی روز اندیشیدن به روش های توسعه و رشد وجودی انسان و معرفی الگوهای انسانیت و پهلوانی است
هفته تربیت بدنی و ورزش که سرآغازی برای ایجاد انگیزه و روحیه ی شور و نشاط بیشتر در سطح جامعه ورزش است را به کلیه ی جامعه ورزشکاران و جوانان کشور بخصوص جامعه بزرگ ورزش استان البرز تبریک عرض می نمایم.
منصور بیک وردی
ریاست هیات فوتبال استان البرز