1399/03/24 12:47:15

پس از اعلام وزارت بهداشت كشور و اداره كل ورزش و جوانان استان البرز  مبني بر الزام انجام تست PCR براي باشگاه ها و مدارس و فوتبال ، مربيان باشگاه آبي پوشان فولاد البرز نيز اين تست را انجام دادند

پس از اعلام وزارت بهداشت كشور و اداره كل ورزش و جوانان استان البرز  مبني بر الزام انجام تست PCR براي باشگاه ها و مدارس و فوتبال ، مربيان باشگاه آبي پوشان فولاد البرز نيز اين تست را انجام دادند