1398/05/02 13:53:09

 پخش زنده هفته چهارم ليگ برتر فوتبال استان البرز

 پخش زنده هفته چهارم ليگ برتر فوتبال استان البرز
شاهين كرج  - تلاش سهند
(ورزشگاه دكتر شريعتي كرج)
 پنجشنبه ٣ مرداد ماه
 ساعت ١٨:٢٠
 شبكه استاني البرز