1398/05/30 20:50:46

پخش زنده هفته هفتم ليگ برتر فوتبال استان البرز

پخش زنده هفته هفتم ليگ برتر فوتبال استان البرز

شاهين كرج - ستاره سرخ نكوجار

(ورزشگاه دكتر شريعتي كرج)

جمعه ١ شهريور ماه

ساعت ١٧:١٠

شبكه استاني البرز