1398/09/23 10:24:26

پایان نیم فصل لیگ یک با شکست ناپذیری و صدرنشینی نماینده البرز

گل ریحان 1
نیروی زمینی  0
پایان نیم فصل لیگ یک با شکست ناپذیری و صدرنشینی نماینده البرز
پیروزی ارزشمند خانگی شاگردان نصرتی مقابل بازیکنان سختکوش سرباز