1398/05/29 13:50:46

پايان مرحله گروهي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران كشور با صعود شانزده تيم به دور بعد مسابقات

پايان مرحله گروهي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران كشور با صعود شانزده تيم به دور بعد مسابقات

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز چهارمين روز از المپياد استعدادهاي برتر فوتبال كشور در بخش دختران در نوبت صبح با انحام ١٦ ديدار پيگيري شد و تكليف تيم هاي صعود كننده به دور بعد مسابقات مشخص شد

در پايان دور گروهي تيم هاي اول تا چهارم هر گروه جواز صعود به دور بعد مسابقات را كسب نمودند و ميبايست در دور بعد مسابقات به صورت تك حدفي با هم به رقابت بپردازند

نتايج دور پاياني مسابقات ،جدول رده بندي و برنامه دور بعد مسابقات به شرح زير مي باشد:

گلستان ١ - كرمان ١

يزد ٠ - همدان ٢

فارس ٢ - مازندران ١

كرمانشاه ٢ - كردستان ١

توابع تهران ٠ - لرستان ١

زنجان ٢ - كيش ٠

چهارمحال بختياري ٢ - گيلان ١

بوشهر ٣ - هرمزگان ٠

خراسان رضوي ٢ - مركزي ١

خوزستان ١ - قم ١

خراسان شمالي ١ - قزوين ٨

اصفهان ٠ - كيگيلويه بويراحمر ٠

تهران ٠ - البرز ٠

ايلام ٥ - خراسان جنوبي ٠

اردبيل ١ - آذربايجان شرقي ٥

سمنان ١ - آذربايجان غربي ٢