1397/11/23 12:26:44

پايان مراسم غبار روبي شهدا چهارصد دستگاه  با حضور بر سر مزار شهيد مدافع حرم مهدي عسگري

در پايان مراسم غبار روبي شهدا چهارصد دستگاه ،سرپرست و مسئولين هيات فوتبال استان البرز در مراسم ميهماني لاله ها در امامزاده محمد شركت نمودند و در پايان اين مراسم با حضور بر سر مزار شهيد مدافع حرم مهدي عسگري با ذكر فاتحه يادش را گرامي داشتند