1397/11/29 12:43:03

پاسخ دبیر مجمع انتخابات هیات فوتبال به حواشی لغو مجمع انتخابات  
 
در پاسخ به مطلب مندرج درپورتال خبری با موضوع ( مهندسی انتخابات این بار یقه فوتبال البرز راگرفت – دست ناپاک ها رو شد ) جوابیه زیر ارسال و اقتضا دارد طبق ماده 23 قانون مطبوعات جهت  تنویر افکار عمومی درج و منتشر گردد. 

پاسخ دبیر مجمع انتخابات هیات فوتبال به حواشی لغو مجمع انتخابات  
 
در پاسخ به مطلب مندرج درپورتال خبری با موضوع ( مهندسی انتخابات این بار یقه فوتبال البرز راگرفت – دست ناپاک ها رو شد ) جوابیه زیر ارسال و اقتضا دارد طبق ماده 23 قانون مطبوعات جهت  تنویر افکار عمومی درج و منتشر گردد. 
متعاقب مکاتبه رسمی شماره 8/22331/97/261 مورخ 27/11/97 سرپرست محترم دبیر کلی فدراسیون فوتبال ج.ا.ا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان البرز از تاریخ مقرر به روز یکشنبه 5/12/97 ساعت 10 صبح تغییر یافته است و مستند به بند 7 ماده 21 اساسنامه هیات های فوتبال استان ها تعین زمان برگزاری مجمع در صلاحیت  ریاست محترم فدراسیون فوتبال می باشد، لذا طرح ادعای بررسی صلاحیت آقایان منصوربیک وردی و مصطفی سعیدی سیرایی و همچنین ادعای مطرح شده درخصوص دستور جناب آقای تاج برای لغو مجمع بدون استناد لازم خلاف واقع و بدون اعتبار تلقی می شود ، لازم به ذکر است هیات فوتبال استان البرز در طول مدت زمان گذشته تمامی اقدامات و تدابیر لازم جهت پاسداری از اساسنامه و حرمت اشخاص و دقت کافی برای برگزاری مجمع انتخابات را به خرج داده و مطالب عنوان شده از سوی آن خبرگزاری مبنی بر مهندسی هایی برای رای گیری به نفع یکی از کاندیداها ، روابط پشت پرده ، سو استفاده از موقعیت و ناپاکی را خارج از صلاحیت و حدود آن خبرگزاری تلقی و بیان این موارد به منزله توهین ، افترا و نشر اکاذیب محسوب میشود و بدینوسله حق خود برای اقامه دعوی کیفری مربوطه را محفوظ میدارد و لذا پیش از آن پیشنهاد میشود نسبت به مطالب عنوان شده عذرخواهی بفرمایند.
محمد حشمتی 
سرپرست دبیری هیات فوتبال استان البرز