1397/06/11 13:39:20

يازدهمين دور از مرحله دوم تمرينات انتخابي تيم منتخب زير ١٢ سال استان

يازدهمين دور از مرحله دوم تمرينات انتخابي تيم منتخب زير ١٢ سال استان امروز چهار شنبه ٧ شهريور ماه و با حضور رييس و مسئولين هيات فوتبال استان در زمين شماره دو مجموعه ورزشي دكتر كرج برگزار گرديد