1399/04/07 12:32:35

ويديو تست و تست آمادگي جسماني داوران استان البرز در بخش بانوان

ويديو تست و تست آمادگي جسماني داوران استان البرز در بخش بانوان روز گذشته با حضور پيله ور نايب رييس بانوان هيات فوتبال استان در ورزشگاه شريعتي كرج برگزار شد
گفتني است بيش از ٨٠ درصد از داوران حاضر ،اين تست را با موفقيت پشت سر گذاشتند