1398/01/21 19:59:31

همزمان با سالروز ميلاد سه نور و روز جانباز جشني با حضور مهندس بيك وردي رياست ،مسئولين و پيشكسوتان هيات فوتبال استان البرز در سالن اجتماعات هيات برگزار شد

همزمان با سالروز ميلاد سه نور و روز جانباز جشني با حضور مهندس بيك وردي رياست ،مسئولين و پيشكسوتان هيات فوتبال استان البرز در سالن اجتماعات هيات برگزار شد