1398/07/15 10:57:52

هفته چهارم ليگ دسته دو فوتبال كشور

هفته چهارم ليگ دسته دو فوتبال كشور
شهداي رزكان البرز - پاس همدان
شنبه ٢٠ مهر ماه
ساعت ١٥:١٥
ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج