1397/12/19 17:28:02

هفته يازدهم از مرحله دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور

هفته يازدهم از مرحله دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور

رقابت شانه به شانه نماينده البرز و خوزستان در صدر جدول

ادامه پيروزي هاي متوالي شهداي رزكان

شهداي رزكان البرز ٢ - سپاهان نوين اصفهان ١

 گلهاي شهداي رزكان : حسين حبيبي، ميلاد اسدي