1397/11/13 10:37:00

هفته ششم ليگ دسته سه فوتبال كشور(مرحله دوم )

هفته ششم ليگ دسته سه فوتبال كشور(مرحله دوم )
 
نمايش قابل قبول نماينده البرز در كرج

شهداي رزكان البرز  ١ - وحدت پديده بوشهر  ٠

 گل: ميلاد اسدي