1399/11/20 13:15:12

هفته سیزدهم لیگ‌یک

 

هفته سیزدهم لیگ‌یک

گل ریحان البرز ۳
هوادار تهران ۱

ثبت بهترین پیروزی فصل نماینده البرز مقابل صدرنشین
نمایش درخشان شاگردان مازیار در روز بارانی کرج