1398/09/20 12:13:18

هفته دوازدهم لیگ دسته دو فوتبال کشور

هفته دوازدهم لیگ دسته دو فوتبال کشور
شهدای رزکان البرز - بعثت كرمانشاه
 چهارشنبه 20 آذر ماه
 ساعت 14:00
ورزشگاه انقلاب اسلامی کرج