1397/12/13 11:19:42

 هفته دهم مرحله دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور / پيروزي خارج از خانه ديگر براي نماينده البرز

 هفته دهم مرحله دوم ليگ دسته سه فوتبال كشور

پيروزي خارج از خانه ديگر براي نماينده البرز/ رزكان در بين مدعيان اصلي قهرماني و صعود به ليگ دسته دو

پويندگان مرودشت ١ - شهداي رزكان البرز ٢ 

گلهاي رزكان : شايان غلامي ، ميلاد اسدي