1397/12/18 10:32:12

هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال

هفته بیست و هفتم لیگ دسته اول فوتبال
 شنبه ۱۸ اسفند ماه ۹۷
  قشقایی شیراز_گل ریحان البرز
 ساعت ۱۴:۴۵
 داوران: امیرسامان سلطانی - احسان تیموری - محسن بابایی - وحید مالکی - ناظر داوری : اسماعیل آمری