1398/06/23 11:07:54

 هفته اول ليگ دسته دو فوتبال كشور

 هفته اول ليگ دسته دو فوتبال كشور
شهداي رزكان البرز - دارايي بندر گز
چهارشنبه ٢٧ شهريور ماه
ساعت ١٦:٣٠
ورزشگاه انقلاب اسلامي كرج