1397/06/24 19:14:28

هفتمين روز از اولين دوره از كلاس مربيگري B ايران در سال ٩٧

هفتمين روز از اولين دوره از كلاس مربيگري B ايران در سال ٩٧ در استان البرز با تدريس دكتر جهاني در مجموعه ورزشي دكتر شريعتي كرج با شركت ٢١ متقاضي  برگزاري شد