1396/12/19 18:45:51

هشتمین هفته از مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز  در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/١٢/١٧   در سالن انقلاب برگزار گردید.

هشتمین هفته از مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز  در روز پنجشنبه مورخ ٩۶/١٢/١٧   در سالن انقلاب برگزار گردید.

نتایج هفته هشتم به شرح ذیل میباشد:

یوزهای ایرانی ۳ _۰  سروین 

طاها ۲ _۱ موبایل ۹۹ ماهدشت

استقلال ۱ _۱ دهکده هشتگرد

سورنا ۰ _۳ ستارگان بهار البرز

داوران این هفته از مسابقات خانم ها:
یحیی پور،دانشمندپور,کهن ترابی,تاریخی,اسماعیل زاده,غیاثوند
سرپرست فنی:بیات