1398/11/21 18:15:57

نماینده البرز برای حضور در ليگ اميد هاي مناطق كشور عازم مازندران می شود

تيم فوتبال پارسيان كرج نماينده استان البرز در مسابقات كشوري براي حضور در ليگ اميد هاي مناطق كشور فردا سه شنبه ٢٢ بهمن ماه عازم استان مازندران خواهد شد
پارسيان كرج با تيم هاي شهداي بايلسر(ميزبان) ، آراد قزوين ، هيركاني چالوس ، پاس گيلان و نماينده قم همگروه خواهد بود