1398/05/12 10:45:16
اسامي نفرات برگزيده سومين مرحله انتخابي تيم زير دوازده سال فوتبال استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر كشور اعلام شد
بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در سومين مرحله انتخابي تيم استان البرز براي حضور  در المپياد استعدادهاي برتر روز جمعه ١١\٥\١٣٩٨ ساعت ٩:٠٠ در زمين برزنت حصارك حضور بهم رسانند و خود را به آقاي عباسلو معرفي نمايند
اسامي نفرات برگزيده سومين مرحله انتخابي تيم زير دوازده سال فوتبال استان البرز جهت شركت در المپياد استعدادهاي برتر كشور اعلام شد
بازيكنان مشروحه زير جهت شركت در سومين مرحله انتخابي تيم استان البرز براي حضور  در المپياد استعدادهاي برتر روز جمعه ١١\٥\١٣٩٨ ساعت ٩:٠٠ در زمين برزنت حصارك حضور بهم رسانند و خود را به آقاي عباسلو معرفي نمايند
دروازه بانان :
۱. آرش عاقلی  ، پور البرز
۲. محمد سبحان بولحسنی ، داماش
۳. محمد رضا خیامی ، داماش
۴. رامین مروتی پور ، مهرگستران
۵. سام ناصر خیل ، ستارگان سرخ
۶. آرمین محرابیان
۷. محمد حسن عظیمی ، آبی پوشان
۸. اشکان کاظمی ، استقلال
۹. حسین حسینی پور ، پیکان
۱۰ . محمد طاها پیری ، صالح و صانع
۱۱. امیر علی گودرز ، فرهاد حصارک
۱۳. مهدی حسینی، کانون
۱۴. امیرحسین اسماعیلی ، شهباز اسپاد
۱۵. آرشام نظرپور ، شهباز اسپاد
۱۶. ابوالفضل عسگری ، مهرگامان
۱۷. امیر رضا بحری ، میلاد جوان
................