1399/07/14 12:29:24

نصرتی سرمربی پارس جنوبی شد

نصرتی سرمربی پارس جنوبی شد
محمد نصرتی پس از جلسه ای که امروز با بهرام رضاییان مدیرعامل باشگاه دسته اولی پارس جنوبی جم و ایرج خرمدل مدیرعامل جدید سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس داشت با این تیم به توافق رسید و قرارداد خود را امضا کرد.