1397/08/02 12:01:00

نشست سركار خانم نسيم پيله ور نایب رییس بانوان و مربیان استان

نشست سركار خانم نسيم پيله ور نایب رییس بانوان و مربیان استان پیرامون برگزاری مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان البرز در ساختمان هيات فوتبال استان برگزار شد