1399/10/09 14:07:42

نشست هم اندیشی کمیته بانوان هیات فوتبال و مربیان استان پیرامون برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال بانوان با حضور  بیک وردی رییس و پیله نایب رییس بانوان این هیات برگزار شد

نشست هم اندیشی کمیته بانوان هیات فوتبال و مربیان استان پیرامون برگزاری مسابقات فوتبال و فوتسال بانوان با حضور  بیک وردی رییس و پیله نایب رییس بانوان این هیات برگزار شد