1397/07/07 11:01:48

نشست كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز به منظور انتخاب برترين مربيان

نشست كانون صنفي مربيان فوتبال استان البرز به منظور انتخاب برترين مربيان تمامي رده هاي پايه فوتبال و فوتسال استان البرز در سال ٩٦ در سالن اجتماعات هيات فوتبال استان برگزار شد